Irish Cob Norway website

http://irishcob.no/

Om IC Norge (Registrerings info)

Irish Cob Norge under Nederland ble opprettet i 2009. Dette for å hjelpe eiere av Irish Cob å få registert sine hester. Dette da det ikke fantes en stambok for Irish Cob i Norge.Vi jobber sammen med IC nederland og registerer hestene der. Vi forplikter oss til å følge reglene gitt av The Irish Cob Society Limited http://www.irishcobsociety.com/

Reprensentant for Irish Cob i Norge www.stallbonanza.no

carton.gif